Xunta Directiva

Presidente: Antonio González Trigo
Vicepresidente: Julián Parga Rodríguez
Secretario: José Luís Díaz Núñez
Vicesecretario: Luís Suárez López
Contadora: Carmen Antón Lafarga
Tesoureiro: Xosé Mª Hinojo López
Vogais:
Tonína Gay Parga
Alejandro Gómez Alvarez
Faustino Martín González

Socios de Mérito:
Círculo das Artes
D. Ramón Falcón
Excma. Diputación Provincial de Lugo