Xunta Directiva

Presidente: Antonio González Trigo
Vicepresidente: Julián Parga Rodríguez
Vicepresidente: Carlos Ferreiro González
Secretario: José Luís Díaz Núñez
Vice-secretario: Luís Suárez López
Contadora: Carmen Antón Lafarga
Tesoureiro: Xosé Mª Hinojo López
Arquiveiro-Bibliotecario: Juan R. Suárez Nuñez
Vogais:
Tonína Gay Parga
Alejandro Gómez Alvarez
Luís Coira Nieto
César Porto Pacín
Socios de Mérito:
Círculo das Artes
D. Ramón Falcón
Excma. Diputación Provincial de Lugo