Xunta Directiva

Presidente: Antonio González Trigo
Vicepresidente: Julián Parga Rodríguez
Secretario: José Luís Díaz Núñez
Vicesecretario: Luís Suárez López
Contadora: Carmen Antón Lafarga
Tesoureiro: Julián Parga Rodríguez
Vogais:
Tonina Gay Parga
Alejandro Gómez Álvarez
Faustino Martín González
María Manuela Andión Lenza (Arquiveira)

Socios de Mérito:
Círculo de las Artes de Lugo
D. Ramón Falcón Rodríguez
Excma. Diputación Provincial de Lugo