Orquestra de Cámara da OSG – 3 de xuño

XLV Semana de Música do Corpus – Festival Cidade de Lugo

Sábado, 3 de xuño de 2017  – Círculo das Artes de Lugo, 19:30 h

 

Orquestra de Cámara da OSG

 

Massimo Spadano, dirección

Clara Jelihovschi Panas, soprano

 

 

A Sinfonía nº 4 de Gustav Mahler

 

J. Brahms (1833-1897)

Serenata número 1 en re maior, op. 11 (selección)

 GMahler (1860-1911)

Sinfonía número 4 en sol maior (arrx. Spadano)

 


MASSIMO SPADANO, dirección.

Nacido en Lanciano Italia, membro fundador das orquestras barrocas Camerata Anxanum en Italia, coa que colaborou para a investigación e edición de varios volumes de música barroca italiana, e da Camerata Boccherini en España. Dende 1994, é concertino da Orquestra Sinfónica de Galicia e dende 1995 é director musical e artístico da Orquestra de Cámara da Sinfónica de Galicia. En 2015 foi nomeado novo director titular da orquestra Acadèmia 1750.

Como solista, concertino ou director traballou coa Academy of Ancient Music, Cristofori Ensemble, la Chambre Philarmonique, Concerto Italiano, Les Concert des Nations, L’Ensemble Baroque de Limoges, Orfeo 55, Ensemble Zefiro entre outros… nos festivais e máis famosas salas de Europa, Oriente Medio, Asia, América do Sur e EUA. Gravou para Harmonia Mundi, Auvidis Astrée gañando un “Choc Musique”, Deutsche Grammophone e Sony.

Toca cun Joseph Albani do 1695 e un Joseph Contreras do 1755.

 


Notas ao programa

Entre os numerosos exemplos de vidas artísticas entrecruzadas que a historia musical de Viena protagonizou, ocupa un lugar preeminente o que protagonizaron os dous grandes nomes da historia da música que conforman o programa desta noite: Johannes Brahms (1833-1897) e Gustav Mahler (1860-1911).

Brahms foi xa en vida considerado como o lexítimo herdeiro da gran tradición musical xermánica protagonizada por Bach, Mozart e Beethoven. A súa actitude como adorador das cinzas do pasado contrasta coa do xove e visionario Mahler; fervente militante wagneriano xa dende os seus anos de estudo no Conservatorio de Viena, no cal formou parte do círculo liderado polo iconoclasta Anton Bruckner.

Non é de estrañar que a primeira grande obra sinfónica coral de Mahler, A canción do lamento, terminada aos seus 20 anos de idade, fracasase no seu intento de recibir o prestixioso premio Beethoven da vienesa Sociedade de Amigos da Música, entre outros motivos, pola presenza ao fronte do xurado do propio Johannes Brahms.

O tempo e a admiración que Brahms sentía polo Mahler director de orquestra limaron as asperezas entre ambos os dous de tal forma que entre 1893 e 1896 se converteu nun costume estival que Mahler visitase a Brahms no seu retiro na egrexia cidade balneario de Bad Ischl, á que o xove compositor se desprazaba en bicicleta dende a veciña vila de Steinbach. Nunha destas ocasións, cruzando unha ponte sobre un turbulento arroio, Brahms lamentouse: “A música está esgotada. Nada novo pode ser xa composto”. No momento, Mahler, apuntando ás ondas, contestoulle ironicamente: “Mire, mire alí, Mestre! Acaba de pasar a última onda”. Brahms falecería meses despois. Mahler mantería viva a chama da súa música dirixíndoa en numerosísimas ocasións, pero ao mesmo tempo abriría camiños artísticos que Brahms nunca imaxinaría.

Johannes Brahms: Serenata nº 1, Op.11

Composición da obra: 1857-1858

Estrea da versión de cámara: 28 de marzo de 1859 en Hamburgo dirixida por Joseph Joachim.

Composta aos 25 anos de idade, a Serenata nº 1 de Brahms constitúe un primeiro acercamento do compositor á forma sinfónica. Deberían transcorrer, con todo, vinte anos máis para que este tomase forma definitiva coa severa Sinfonía nº 1 en do menor. Unha dilatada e frustrante xestación na que pesou moito a alongada sombra do legado beethoveniano. Non se aprecia, así a todo, esta opresión nesta xuvenil serenata. Trátase de música desenfadada, extravertida, rebordante de beleza e lirismo.

Partindo dunha versión primordial para noneto de ventos e cordas, Brahms estreou finalmente a obra como unha composición para orquestra de cámara. A súa estrea foi exitosa, tal como Brahms describe a Clara Schumann: “Onte a serenata foi estreada ante 1.200 persoas, entre as que ti non estabas. Deu a impresión de conectar co público. Os aplausos foron interminables ata o punto que tiven que facer aparición no escenario”. Sen dúbida, este éxito animou a Brahms a reescribir unha versión para grande orquestra, a cal foi estreada un ano despois. Para moitos, o carácter intimista e evocador da partitura queda parcialmente diluído neste formato sinfónico.

A obra está escrita orixinalmente en seis movementos. Escoitaremos nesta ocasión o primeiro e cuarto movemento.O allegro molto inicial non só se adhire á forma sonata, senón que ademais o seu carácter afirmativo responde ao modelo dun primeiro movemento sinfónico clásico. A referencia á pastoral beethoveniana está no aire en non poucos momentos. O cuarto movemento consta dun par de minuettos. Abre cun trío para dous clarinetes e fagotes ao que se unen a frauta e os pizicatti do cello. A sección central, chamada por Brahms Menuetto II, amosa un carácter melancólico. Trátase dunha expresiva melodía escrita para cordas e clarinete.

 Gustav Mahler: Sinfonía nº 4

Composición da obra: veráns de 1899 e 1900 en Bad Aussee e Maiernigg.

Estrea: 25 de novembro de 1901 en Múnic dirixida polo compositor.

A historia dos arranxos de cámara das sinfonías de Gustav Mahler iníciase na fin da Primeira Guerra Mundial. Nesa época, Arnold Schoenberg decide fundar a Sociedade para Interpretacións Musicais Privadas, a cal debería ter como misión a presentación de partituras contemporáneas baixo as máximas esixencias interpretativas. Os limitados medios económicos da sociedade dificultaban a interpretación das obras sinfónicas baixo a súa forma orixinal, polo que estas eran ofrecidas en arranxos camerísticos especialmente elaborados para a ocasión. As interpretacións estaban guiadas pola ausencia de calquera concesión, tanto cara ao público como cara á crítica, pola planificación dun amplo número de ensaios e pola programación repetida das mesmas obras ao longo de varios concertos.

Durante as súas tres tempadas activa, a Sociedade adaptou dúas obras orquestrais de Gustav Mahler: Os Lieder eines fahrenden Gesellen arranxados por Arnold Schoenberg e a Cuarta Sinfonía, transcrita por Erwin Stein. Schoenberg comezou igualmente a traballar nunha transcrición da Canción da terra, pero nunca chegou a completala.

Tras o fracaso económico da sociedade –debido principalmente á hiperinflación vienesa-, estes arranxos, así como a filosofía e os valores que os inspiraran, caeron en desuso. Afortunadamente, grazas á recuperación da música de Mahler que se iniciou nos sesenta e se consagrou nos oitenta, foi redescuberto o arranxo de Erwin Stein e, incluso, a versión de Schoenberg da Canción da terra chegou finalmente a ser completada por Reiner Riehn (1983).

Esta recuperación permitiu comprobar como estes arranxos de cámara, ao permitir unha realización máis transparente da partitura, confiren unha nova luz ao contrapunto e á escritura polifónica das obras. Por outra parte, interpretar as sinfonías de Mahler cun ensemble reducido permite darlles vida dende unha perspectiva moito máis matizada e sutil, tipicamente característica do mundo da música de cámara. Ao mesmo tempo, resulta sorprendente comprobar como a natureza sinfónica da obra permanece intacta nestes arranxos. Isto xustifícase en parte polo carácter camerístico de moitas pasaxes da partitura orixinal, pero tamén pola irredutible grandeza e transcendencia desta música. Non hai apenas perdas, e, con todo, si moito que gañar nestas versións, ata o punto de que nos ofrecen unha nova e reveladora perspectiva da esencia destas sinfonías.

Por sorprendente que pareza, a estrea da Cuarta sinfonía representou para Mahler o maior fracaso de toda a súa produción sinfónica, máxime se se teñen en conta as altas expectativas que o compositor depositara nunha partitura que en comparación ás súas sinfonías previas resultaba moito máis breve, fora escrita para unha orquestra moito máis liviá, e facía gala dunha linguaxe moito máis accesible, claramente enraizada no clasicismo vienés. De feito, a obra foi estreada con anterioridade á hipertrófica e problemática Terceira –que porén foi recibida con grandísimo éxito.

Este optimismo citado levou a Mahler a deseñar unha longa xira polas principais cidades alemás na que a obra sería dirixida por el mesmo –na súa estrea muniquesa–, Felix von Weingartner –en Frankfurt, Núremberg, Karlsruhe e Stuttgart- e Richard Strauss en Berlín. A incomprensión do público e da crítica converteu este periplo nunha auténtica tortura. Para colmo de males, Richard Strauss, que debería dirixir a presentación da obra en Berlín, desmarcouse de tan dubidoso proxecto no último momento.

O Bedächtig –moderado– que abre a obra esconde tras o seu carácter livián e desenfadado unha complexa estrutura na que sorprende a presentación de ata sete temas diferentes na introdución do movemento. Baseándose no seu desenvolvemento, Mahler crea un xovial discurso sonoro que culmina en sucesivos clímax. Sobre un deles fai aparición unha chamada da trompeta que é idéntica á que abre a Quinta sinfonía. Na conclusión do movemento, unha evocadora frase retida da trompa parece pór o punto final, pero repentinamente fai aparición o tema máis animado da introdución para pechar o movemento de forma lapidaria e vertixinosa.

O segundo movemento é un scherzo no que unha danza macabra –na que o concertino ha de usar un violín alternativo, afinado un ton máis alto–, contrasta con dous tríos de carácter fantástico. O terceiro movemento, Ruhevoll, é un dos movementos máis populares de Mahler pola súa irresistible beleza. Iníciase cunha serenísima melodía das cordas, a cal é sometida a continuas variacións. Estas culminan cun rapsódico clímax en fortissimo.

Mahler recupera para o movemento final un lied composto en 1892: Das himmlische Leben. As mesmas preguntas sobre o máis alá que xeraron as súas sinfonías previas fan a súa aparición, pero nesta ocasión son respondidas dende unha óptica infantil. A naíf descrición dun bucólico paraíso terreal no que crecen xigantescos espárragos, e os anxos amasan pan, require unha cantante de “expresión infantil e alegre, absolutamente desprovista de parodia.” Cando a súa voz se apaga, a música vaise disolvendo gradualmente nun celestial letargo. A nostalxia cara a un harmonioso e utópico pasado que percorre toda a obra dá paso neste final a unha sublime exaltación da idade da inocencia.

Pablo Sánchez Quinteiro

 

Il Combattimento – 5 de xuño

XLV Semana de Música do Corpus – Festival Cidade de Lugo

Luns, 5 de xuño de 2017  – Círculo das Artes de Lugo, 20:30 h

 

Il Combattimento

Orquestra barroca

 

Teleamnn & Telemann 

250 aniversario de G. P. Telemann (1681-1767)

 

Programa:

G. P. Telemann (1681-1767)

Ouverture a 5 en fa maior, TWV 44:7 (Melante)

 Concerto para 2 violas, orquestra e continuo TWV 52:G3

 Aria Komm, o Schlaf (da ópera Germanicus

Concerto para violin, violonchelo, trompeta e cordas, TWV 53-D5

Ouverture-Suite para 2 frautas, orquestra e continuo TWV 55:e1 (Tafelmusik)

Concerto para corno da caccia, 2 violíns, 2 violas e baixo continuo, TWV 51:D8

Cantata Der Weiberorden

Concerto para 3 trompetas, timbais e cordas TWV 54:D4 

 

 


Il Combattimento

Il Combattimento é un grupo de música antiga radicado na cidade de Lugo que abarca a música dende a Idade Media ata o clasicismo, utilizando instrumentos de cada época (algúns deles construídos por eles mesmos), nun proceso de recuperación do patrimonio musical pretérito.

Este grupo viu a luz en setembro de 2012 no Museo Provincial de Lugo, e dende entón participaron en distintos festivais e ciclos como Espazos Sonoros, Pórtico Sonoro, In Spiritum… percorrendo parte da xeografía galega e portuguesa.

Esta será a segunda vez que estarán no Festival Cidade de Lugo, neste caso en formación de orquestra barroca na que confluirán intérpretes de diferentes nacionalidades, e coa que renderán homenaxe a G. P Telemann no 250 aniversario da súa morte.

 

Roberto Santamarina, violín barroco

María José Pampano violín barroco

Annina Wöhrle, violín barroco

Benito Buíde, violín barroco

Elena Vázquez, violín barroco

Pablo Gastaminza, violín barroco e viola barroca

Diego Segade, viola barroca

Sara Franco, viola barroca

Juan Carlos Amigo, violonchelo barroco

Alfonso Morán, contrabaixo barroco

Marco Brescia, cravo 

Alejandro Salgueiro, fagot barroco

María Ruiz, traverso

Ricardo Rodríguez, trompa natural e trompeta natural

José Padilla, trompeta natural

Abraham Cupeiro, trompa natural, trompeta natural e traverso

Carlos Vázquez, timbais barrocos e frauta de bico

Rosana Orsini, soprano

 


 

Telemann & Telemann

             Durante o transcurso da súa vida, Georg Philipp Telemann foi sen dúbida o máis coñecido compositor alemán da primeira metade do século XVIII, tamén o máis prolífico (para facernos unha idea, se temos en conta só as cantatas sacras, compuxo máis de 1.000), e se ben a súa figura foi decaendo ata converterse a principios do século XX nun compositor de segunda, nada ten que ver coa calidade das súas obras, senón coa penalización que fará o Romanticismo da concepción máis artesanal do labor do compositor (na edición de 1904 do Grove´s dictionary of music and musicians descríbese a pericia técnica de Telemann non coma unha virtude, senón coma un defecto que impediu que compuxese nada orixinal).

            Nado en Magdeburgo en 1681, o xove Telemann amosa dende unha idade temperá un abraiante talento musical (con doce anos remata a súa primeira ópera), pero a súa nai prohíbelle seguir estudando música, polo que terá que facelo as agachadas, feito que marcará o seu profundo carácter autodidacta.

            Con vinte anos múdase a Leipzig e matricúlase en dereito, pero deseguido comeza a traballar como compositor e xa non parará. Director da Ópera de Leipzig (1703), organista da Neue Kirche tamén en Leipzig (1704), Kapellmeister na corte do Conde Erdmann II de Promnitz en Sorau (hoxe Żary, Polonia, 1705), Kapellmeister en Eisenach (1708), onde traba amizade con J.S. Bach – oriúndo da cidade -, Director municipal de música e Kapellmeister na Barfüßerkirche en Frankfurt (1712), dende onde segue enviando composicións para a Ópera de Leipzig e a cidade de Eisenach.

            Mais será no ano 1721 cando o compositor acepte o que será o seu derradeiro posto, Kantor da Johanneum Lateinschule en Hamburgo, cidade na que desempeñará o seu labor durante 46 anos ata o seu pasamento en 1767 (sendo substituído polo seu afillado Carl Philipp Emanuel Bach, fillo de Johann Sebastian). Entre as súas obrigas atopábase a de encargarse da dirección musical das cinco principais igrexas da cidade así como diferentes eventos musicais da vida civil (cerimonias, banquetes, festividades…). Tamén preparaba concertos públicos semanais en diferentes localizacións incluíndo igrexas, teatros e inclusive tabernas patrocinados por diversos mecenas ou ben cobrando entrada. Do 1722 ao 1738 foi director da Ópera de Hamburgo (ata o seu peche), polo que, de feito, foi o máximo promotor da vida musical da cidade durante case medio século. 

            Na velada de hoxe escoitaremos dúas Ouvertures, catro concertos (para un, dous, tres e catro solistas), unha cantata profana e mais unha aria de ópera divididas en dúas partes iguais cunha pausa no medio co seguinte esquema: Ouverture, Concerto, intervención vocal e Concerto.

Ouvertures

As dúas ouvertures escollidas para este concerto seguen o esquema francés, un principio lento de textura homófona cun característico ritmo de figuras con “puntillo” (como un esquema iámbico exaxerado) seguido dunha sección máis animada e imitativa, e dun final que repite a primeira sección. Na primeira delas, a TWV 44:7 (tamén catalogada como TWV 55:F4), dúas trompas substitúen o papel das violas e actúan tamén como solistas (a semellanza das suites de vento con dous óboes, dúas trompas e fagot), mentres que na segunda, a TWV:55e1 (publicada na primeira produción do Tafelmusik), dúas frautas traveseiras son incorporadas dobrando e, ás veces, intercambiándose cos violíns a modo de diálogo. 

Concertos

Telemann atopaba os concertos italianos da época demasiado preocupados pola dificultade técnica e lucimento do solista, mais non demasiado interesantes dende un punto de vista estritamente musical, cuestión que tratará de inverter con diálogos máis elaborados entre tutti e solistas no que as dificultades técnicas emanen do discurso musical e non á inversa.

Dos catro concertos que hoxe escoitaremos, o TWV 52:G3 para dúas violas e mais o TWV 54:D4 para tres trompetas e timbais teñen catro movementos segundo o esquema da sonata da chiesa (lento-rápido-lento-rápido), mentres que o TWV 53:D5 para violín, violonchelo e trompeta e o TWV 51: D8 para corno da caccia teñen tres como o concerto solista italiano (rápido-lento-rápido).

Aria Komm, o Schlaf, II Acto da ópera Germanicus.

Esta ópera con libreto da poetisa Christine Dorothea Lachs foi escrita en 1704 e revisada en 1710, e tíñase por perdida ata que 45 arias foron descubertas nun arquivo de Frankfurt polo Dr. Michael Maul. No ano 2007 foi estreada co texto falado entre arias no Bachfest de Leipzig. A aria que imos escoitar, Komm, o Schlaf (“Ven, oh sono”), é interpretada por Agrippina, muller de Germanicus, e a pesar do recente da súa incorporación ao repertorio operístico goza xa de certa vida de seu, como un magnífico exemplo do talento dramático dun novísimo Telemann (23 anos).

Cantata Der Weiber-Orden

Der Weiber-Orden (“A orde das mulleres”) é unha cantata profana de carácter cómico e burlesco no que unha muller nos fala con xúbilo da súa futura e inminente vida conxugal e familiar. Chegou ata os nosos días a través de dúas fontes non autógrafas. Unha delas é completa e atribuída a Melante, polo que podemos circunscribir a súa composición ao período comprendido entre 1712 e 1733, que foi cando Telemann empregou este anagrama como pseudónimo.

Carlos Vázquez López